Årsrapport 2015: Massiv investering i uddannelse

Årsrapport 2015: Massiv investering i uddannelse

NYHED

Radius Kommunikation A/S kommer ud af 2015 med en bruttoavance på 24,8 mio. kr. og et overskud før skat på 4,4 mio. kr. Det er en vækst i bruttoavancen på ca. 2 mio. kr. og et resultat godt 10 % over det budgetterede. 2015 bød desuden på 33 nye kunder.

”Resultatet er tilfredsstillende. Vi ligger over det budget, bestyrelsen vedtog i starten af året. Vi vidste, at vi ville komme til at ligge under resultatet for 2014, fordi vi har investeret massivt i uddannelse og nye kompetencer, ” siger Asbjørn Haugstrup, der har været adm. direktør for Radius siden sommeren 2015.

 

I 2015 har Radius brugt mere end 1 mio. kr. på uddannelse af medarbejdere. Både på den uddannelse, der købes uden for Radius og i de interne uddannelsesaktiviteter. Bl.a. har medarbejdere været på London School of Economics og på INSEAD i Singapore.

 

Derudover er der investeret i nye og stærkere kompetencer inden for Public Affairs, identitet og branding samt digital kommunikation. Kompetencerne er tilført virksomheden ved at ansætte seniorrådgivere som hhv. Head of Digital, Head of Identity and Branding samt inden for området Public Affairs.

 

“Vi fortsætter investeringerne i uddannelse i 2016. Vi har etableret Radius Academy og allerede i januar var hele konsulentorganisationen på to dages off site, hvor vi skød årets uddannelsesaktiviteter i gang under overskriften ”Certified to Integrate”. Men organisationen er nu på plads, det samme er den nye ledelsesstruktur, de nye kompetencer er velintegrerede, vi fik 33 nye kunder i 2015 og året er startet rigtigt godt. Derfor budgetterer vi også med et større overskud i 2016 end i 2015”, siger Asbjørn Haugstrup.

 

Arbejder med troværdighed

De nye kompetencer er også udtryk for, at Radius’ opgaver skifter karakter. Kernen, i det Radius arbejder med, er den samme: Vi fortæller troværdige historier, der giver mening for kundernes forretning, og som målgrupperne gerne vil høre og dele. Organisationer er troværdige, når der er overensstemmelse mellem forretning, brand og omdømme.

 

”Derfor er det helt naturligt, at flere og flere af vores opgaver omfatter gennemførelse af omdømmeanalyser og arbejde med brand og identitet. Det er helt grundlæggende forhold, som skal være på plads, hvis man vil fortælle troværdige historier. Og det er uanset, om historierne skal styrke employer brandingen eller bruges til at søge indflydelse på politiske beslutningsprocesser, ” siger Asbjørn Haugstrup

 

Tilfredse kunder og medarbejdere

Radius måler løbende på kundernes og medarbejdernes tilfredshed. Den gennemsnitlige kundetilfredshed lå for året 2015 på 4,3 ud af 5 mulige – og medarbejdertilfredsheden lå på 6 ud af 7.

 

”Selvom vi siger, at succes is not final, så er det ingen hemmelighed, at vi er glade for de tal. De måler jo i virkeligheden på det, der er nøglen til, at det går os godt – tilfredse kunder og tilfredse medarbejdere”, siger Asbjørn Haugstrup.

 

For yderligere information og kommentarer, kontakt venligst:

Asbjørn Haugstrup, partner og adm. direktør

Direkte: 26729421 / ah@radiuskommunikation.dk

 

Oversigt over hovedtal
Tal i t.DKK 2015 2014 2013 2012 2011
Bruttoavance 24.781 22.872 18.340 16.000 16.134
Resultat før skat 4.409 5.002 3.215 246 74
Årets resultat 3.349 3.749 2.393 184 50
Overskudsgrad 14,8 19,8 16,9 2,0 2,5
Antal medarbejdere 22 20 17 20 21
Kundetilfredshed (1-5) 4,3 4,3 4,3 4,1 4,1
Medarbejdertilfredshed (1-7) 6,0 5,6 5,7 5,5 5,8

 24,8 mio.

i bruttoavance dækker over en vækst på ca. 2 mio. i forhold til året før