Årsrapport 2016: Bruttoavancen tæt på fordoblet på fem år

Årsrapport 2016: Bruttoavancen tæt på fordoblet på fem år

NYHED

6/7

i medarbejdertilfredshed

4,4/5

i kundetilfredshed

Radius fortsætter den uafbrudte vækst i bruttoavance. Fra 2015 til 2016 er væksten på 17 % fra 24,8 mio. kr. til 28,9 mio. kr. Bundlinjen er også vokset, dog – som forventet – mindre end bruttoavancen, da der er investeret i nye lokaler, interne funktioner og uddannelse.

 

”Set med økonomiske briller er 2016 et tilfredsstillende år. Årets resultat før skat lander på 4,7 mio. kr. – en anelse bedre end budgetteret. Det har altid været en ambition, at vores vækst skulle være lønsom – altså at vi skal tjene penge, mens vi vokser, og det er vi lykkedes med,” siger Asbjørn Haugstrup, partner i og adm. direktør før Radius og fortsætter:

 

”Noget af det, vi er allermest glade for, er dog, at vores medarbejdertilfredshed er på over 6 ud af 7 mulige og vores kundetilfredshed er på 4,4 ud af 5. Det kniber vi os selv lidt i armen over.”

 

Det bedste jazzorkester

En del af lønsomheden og en stor del af tilfredsheden kommer også af, at vi arbejder klogere sammen og leverer bedre ydelser og løsninger. I 2012 leverede 20 årsværk 16 mio. kr. i bruttoavance. I 2016 leverede 25 årsværk 28,9 mio. kr.

 

Radius kalder arbejdsformen ’Smart Collaboration’, og ambitionen er, at kunderne skal opleve Radius som det sublime jazzorkester. Alle skal være eksperter på deres instrument, men det er i samspillet, at den egentlige magi opstår.

 

”De fleste problemer er så komplekse, at en enkelt ekspert eller rådgiver ikke kan løse dem alene. Det er i samarbejdet mellem eksperterne, at løsningerne findes. Det er en udfordring i hele videnrådgiverbranchen. Og det kræver konstant øvelse, uddannelse og indsigt i hinandens perspektiver og fagligheder at arbejde reelt integreret. På kundesiden oplever vi også integration både vertikalt og horisontalt – det skal vi kunne levere til,” siger Asbjørn Haugstrup.

 

Ny Worldcom-partner

I 2016 blev Radius ny dansker partner i det internationale netværk Worldcom Public Relations Group, der samler 110 bureauer på seks kontinenter.

 

”For os har timingen været perfekt. Vi oplever en stigende tilgang af opgaver med et internationalt perspektiv, og Worldcom-partnerskabet giver mulighed for, at vi kan løse internationale opgaver, samtidig med at vi kan bevare den fleksibilitet og de nære kundeforhold, der kendetegner uafhængige partnerejede bureauer,” siger Asbjørn Haugstrup.

 

2017: Fortsat lønsom vækst

I 2017 er medarbejdersporet og indsatsen for at positionere de integrerede kompetencer i centrum. Bruttoavancen forventes at vækste men med en uændret bundlinje. Flere kvadratmeter, flere funktioner, forbedrede barselsvilkår for alle og fortsætte investeringer i det fælles kompetenceløft skal drive omkostninger.

 

Radius hovedtal 2016

 

For yderligere information og kommentarer, kontakt venligst:

Asbjørn Haugstrup, partner og adm. direktør
26729421 / ah@radiuskommunikation.dk

28,9 mio. kr.

i bruttoavance dækker over en vækst på 17% i forhold til året før