Årsrapport 2017:
Radius’ bedste resultat

Nyhed
23. april 2018
Radius har leveret det bedste resultat siden grundlæggelsen for 15 år siden. Bruttoavancen er vokset med 9% fra 28,9 mio. kr. i 2016 til 31,5 mio. kr. i 2017, og bundlinjen er forbedret med 17% fra 4,7 til 5,5 mio. kr. Hermed fortsætter Radius den lønsomme vækst på sjette år.

”Bruttoavancen er som budgetteret, mens resultatet er en smule bedre, end vi forventede. Det er meget dejligt at komme ud med så tilfredsstillende et resultat. Først og fremmest, fordi det viser, at vi lykkes med den transformation af Radius, der har været i gang de seneste år,” fortæller Asbjørn Haugstrup, der er CEO og partner.

”Vi brugt de sidste år på at udvikle vores kompetencer i dybden og fået dem til at spille gnidningsfrit sammen for kunderne. Vi oplever, at væksten kommer fra opgaver, der er af en sådan karakter, at de kræver multidisciplinære teams. Her er ét speciale og én ekspert ikke nok,” siger Asbjørn Haugstrup.

I Radius kalder vi vores arbejdsform for Smart Collaboration. Vi har en matrix-organisation, der gør os i stand til altid at sammensætte det team og de kompetencer, der modsvarer opgaverne og kundernes behov.

”Vi er ikke så optagede af, om andre kalder det, vi arbejder med, for public affairs, corporate kommunikation, PR, branding eller content marketing. Vi vil helst bare kalde det resultater eller værdi. For det er nu engang dét, vi har til fælles med vores kunder: Ambitionen om at nå målene – og gøre en reel forskel,” siger Asbjørn Haugstrup.

Glade kunder og medarbejdere

Radius fastholdt i 2017 den høje kundetilfredshed på 4,4 på en skala fra 1-5, og nyhedsbrevet InsideBusiness har netop (april 2018) spurgt 30 direktører og chefer i store virksomheder i Danmark, hvem de foretrækker, når der skal løses følsomme kommunikationsopgaver. Her kom Radius ud som den foretrukne.

I den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse får Radius gennemsnitskarakteren 6 på en skala fra 1-7.

”Kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed er de to helt afgørende målepunkter og grundlæggende forklaringen på det fine resultat,” siger Asbjørn Haugstrup.

Forventninger til 2018

Ambitionen for 2018 er forsat vækst i både bruttoavance og på bundlinjen.

Download
Radius Årsrapport 2017

For yderligere information og kommentarer, kontakt venligst:
Asbjørn Haugstrup, CEO og partner
Mobil: +45 2672 9421
ah@radiuscph.dk

Nyhed
23. april 2018