Erhvervslivet er udfordret af værdipolitik

< Tilbage til blogoversigt
mm
FORFATTER

Asbjørn Haugstrup

Erhvervslivet er udfordret af værdipolitik

BLOGINDLÆG

Erhvervslivets interesseorganisationer har sagt det. Virksomheder har sagt det. Tallene viser det også. Manglen på kvalificeret arbejdskraft bliver en af virksomhedernes største udfordringer for at skabe vækst. Og udsigten til lav dansk ledighed betyder, at virksomhederne i endnu højere grad bliver nødt til at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.

Derfor må det bekymre virksomhederne, at Dansk Folkeparti i sidste uge foreslog at gøre det sværere at hyre udenlandsk arbejdskraft. Altså: sværere at øge indvandringen for at øge arbejdsudbuddet. Forslaget kom i umisforståelig indpakning: Erhvervslivets ønsker har været for dominerende i debatten om udenlandsk arbejdskraft.

Men uanset hvilke virksomheder man taler med, handler samtalen hurtigt om adgangen til kvalificeret arbejdskraft: Frygten for ikke at kunne surfe på vækstbølgen, fordi der ikke kan skaffes hænder og hoveder nok.

Et godt eksempel var årets Folkemøde. Overalt i Allinge var det emnet, som de mange deltagende erhvervsledere talte om.

Problemet er reelt. Ifølge konsulenthuset BCG vil vi mangle omkring 430.000 i arbejdsstyrken i 2030. Dén udfordring bliver politisk kogt ned til tre debatter: De rigtige uddannelser og kompetencer, flygtninge, der skal fra passiv forsørgelse til beskæftigelse, og så udenlandsk arbejdskraft.

Virksomhederne skal justere den politiske kommunikation
Erhvervslivet gør klogt i at læse budskaberne fra Dansk Folkeparti mere end en gang og læse mellem linjerne. Dansk Folkeparti er dygtigt ved at gøre udenlandsk arbejdskraft til et værdipolitisk spørgsmål. Et spørgsmål om at øge indvandring og ikke et spørgsmål om at øge væksten. Med hilsenen til erhvervslivet følger et tydeligt signal om, at tiderne er skiftet.Virksomhederne kan ikke længere komme og kræve og forvente at modtage. Dansk økonomi er på vej frem, og det skaber politisk plads at tage andre hensyn i betragtning. Virksomhederne har ellers været “darlingen” til højre og venstre i det politiske liv, siden finanskrisen startede. De har fået taletid, og der er blevet lyttet. Nu er vi på vej mod opgangstider. Vækstdagsordenen mister terræn. Derfor er virksomhederne nødt til at justere den politiske kommunikation.

For så længe det politisk kan lade sig gøre at feje opråbet af med, at virksomhederne blot kan gøre sig ekstra umage med at ansætte dansk, er der ikke de store chancer for at samle politisk flertal for nye tiltag, der støtter op om det fremtidige behov for kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Bolden skal spilles – og det haster
Lydhørhed vindes ved både at være åben og meget konkret omkring det reelle problem. Det er ikke længere nok at spille virksomheds- og vækstkortet, aflevere bestillingssedlen og så forvente, at geden er barberet. Eller skælde ud, for den sags skyld. Bolden skal spilles, så det står klart i brede kredse, at de politikere, der hjælper det relevante arbejdsudbud på vej, også er dem, der leverer forbedret velfærd. Det skal handle om frihed og muligheder og om at finansiere en bedre ældreomsorg, bedre sygehuse og bedre pasningstilbud til de yngste.

Det haster, for der er hård konkurrence om talenterne. Det er ikke kun danske virksomheder, som jagter dem. Verden vil mangle estimeret 54 mio. i 2030.

Indlægget er oprindelig bragt i Børsen d. 19. august 2015: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/119007/artikel.html

   FORFATTER
mm

Asbjørn Haugstrup

Kommentér