Private hospitaler vejrer morgenluft med Løhde

< Tilbage til blogoversigt
mm
FORFATTER

Asbjørn Haugstrup

Private hospitaler vejrer morgenluft med Løhde

BLOGINDLÆG

Regeringen genindfører behandlingsgarantien på sundhedsområdet. Regeringsgrundlaget slår fast, at der gælder både en udrednings- og behandlingsgaranti – begge på 30 dage. Er der ikke kapacitet i det offentlige, må man søge hjælp hos de private. Klar tale for så vidt. Men hvor reelt, indholdet er, afhænger af Sundhedsstyrelsen. Her besluttes, hvem der må udføre hvilke behandlinger. Det kaldes specialeplanlægning. Lige nu er revisionen af den gældende Specialeplan 2010 i gang.

Specialeplan 2010 førte til massiv centralisering af især højt specialiserede funktioner. Under parolen “øvelse gør mester” indførtes skrappe volumenkrav til de enkelte sygehuse. Baggrunden var alvorlig: Danske patienter mødte et uensartet fagligt niveau på de forskellige offentlige sygehuse.

Specialeplanlægningen er først og fremmest målrettet de offentlige sygehuse, og derfor kom de private i klemme. De private har svært ved at leve op til firkantede volumenkrav, der er formuleret for at samle funktioner på universitetshospitalerne. Specialeplanlægningen tager ikke hensyn til, at det ofte er den samme kirurg, der efter endt arbejde i det offentlige tager nogle ekstra timer i det private. Heller ikke for de private aktører, der kunne dokumentere en omfattende historik med høj kvalitet, var der nogen kære mor.

Specialerne skulle samles. Og da de private sygehuse kun får ca. 1 mia. ud af de ca. 80 mia. kr., der årligt bruges på sygehusene, var der ikke plads til særlige hensyn. Og så var spørgsmålet om privathospitaler blevet high politics.

For Lars Løkke Rasmussen (V) var nedbringelsen af ventelisterne, og det, at alle fik adgang til privat behandling på det offentliges regning, et aktiv i den forrige borgerlige regering. Indtil det kom frem, at nogle få private aktører havde været kompenseret lidt rigeligt. Så svingede pendulet, og Socialdemokraternes narrativ om snigende privatisering af sundhedsvæsenet, ulighed og udsultning af det offentlige fik medvind.

Ny Venstre-sundhedsminister
Nu er der en ny Venstre-sundhedsminister på broen, patientgarantierne er genindført, og de private hospitaler vejrer morgenluft: Markedsvilkårene er allerede forbedret. Det bliver fantastisk spændende, om Sophie Løhde insisterer på, at den igangværende revision af specialeplanlægningen skal resultere i spilleregler, der giver privathospitalerne nye muligheder på de højtspecialiserede områder, hvis kvaliteten i øvrigt er i orden. Det kræver, at hun handler, for Sundhedsstyrelsen tager næppe selv initiativ til at lukke de private mere ind i varmen.

Privathospitalerne presser på, men har lært af de seneste ti år, at ingen brancher har interesse i at være kastebold på en politisk-ideologisk kamplads. Så de går forsigtigt til værks.

Håb om kompromis
Måske er der muligheder for at lande et fornuftigt kompromis, hvor specialeplanlægningen både tager hensyn til privathospitalerne og til Sundhedsstyrelsens ønske om at kunne styre de offentlige aktiviteter.

Håbet om et fornuftigt kompromis får medvind af det faktum, at den genindførte behandlingsgaranti i denne omgang ikke har medført et ramaskrig i det offentlige. Her er man blevet dygtigere – både til at konkurrere og til at købe ind.

Og måske sidder der også en enkelt regionsrådsformand og tænker, at det ikke er helt ad vejen at kunne sammenligne produktiviteten i sit eget system med produktiviteten i det private – så længe den private sektor kun fylder 1-2 pct.

Hvis den analyse er rigtig, har Løhde muligheder for at justere vilkårene for tildeling af specialer over efteråret, så der kommer endnu mere reelt indhold i både diagnose- og behandlingsgarantien.

Indlægget er oprindelig bragt i Børsen d. 22. juli 2015: http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/117141/artikel.html

   FORFATTER
mm

Asbjørn Haugstrup

Kommentér