Årsmøde og årsrapport

Corporate kommunikation
Design
Digital
PR

Esbjerg Havn afholder hvert år i marts deres årsmøde, hvor årets resultat fremlægges og perspektiverne tegnes for det kommende år. Der deltager politikere, stakeholdere, journalister og en lang række af havnens 200 virksomheder, hvor godt 10.000 mennesker arbejder.

Vores rolle

Radius har siden 2012 hjulpet Esbjerg Havn med en lang række aktiviteter i forbindelse med årsmødet.

Vi har igennem en lang årrække udviklet hele årsrapporten, der udover de økonomiske resultater også indeholder perspektiverende artikler. Her interviewes alt fra ministre til virksomhedsledere i nogle af Danmarks største virksomheder.

Samtidig hjælper vi i processen med at sammensætte programmet til årsmødet og bistår med alt fra invitationer til taleskrivning for nøglepersoner, der skal holde oplæg. Vi udarbejder mediestrategi, så vi kan få medieomtale af årets resultat, og vi skriver pressemeddelelser og har mediedialog.

I forlængelse af årsrapporten laver vi også en særudgave af Esbjerg Havns nyhedsbrev, der udkommer dagen efter årsmødet, og blandt andet indeholder reportage og hele årsrapporten.

Derudover står vi for at udarbejde SoMe-strategi i forbindelse med årsmødet. Vi laver videoer med udvalgte tal fra årsrapporten, og i tiden efter årsmødet bliver artikler fra årsrapporten lagt på sociale medier.  

På den måde er Radius med hele vejen omkring Esbjerg Havns årsmøde. Vi er både med til at arrangere, afvikle og kommunikere og sikrer, at kommunikationen omkring årsmødet kommer bredt ud på mange platforme og med mange forskellige fortællinger.