Hjem til Alle alliancen:
Sådan stopper vi hjemløshed
i 2030

Digital
PR

De sidste ti år er antallet af hjemløse i Danmark steget knap 30 procent, og alene blandt unge er antallet af hjemløse steget med cirka 70 pct. Det betyder, at 6.431 mennesker lever i hjemløshed i Danmark i dag.

Hjem til Alle alliancen arbejder for at vende udviklingen, og i efteråret 2020 udgav de sammen med Kraka rapporten: Sådan stopper vi hjemløshed – De næste store skridt.

Rapporten viser, at vi med de rigtige investeringer i boligmassen og en reform af hjemløsepolitikken kan sætte en stopper for langtidshjemløshed i 2030 samtidig med, at vi sikrer en økonomisk gevinst for stat og kommuner.

Radius var med som rådgiver i forbindelse med lanceringen af rapporten, som blev officielt lanceret på en hybrid (digital og fysisk) konference for udvalgte samarbejdspartnere, hjemløseorganisationer og politiske beslutningstagere.

I tæt samarbejde med Hjem til Alle udviklede Radius en kommunikationsplan for kommunikationen op til, under og efter konferencen og bistod med eksekvering på tværs af presse og sociale medier.

Rapportens budskaber og Hjem til Alle alliancens opfordring til nytænkning af området vandt stor genklang i pressen og blandt vigtige interessenter på tværs af feltet. Vi følger udviklingen på området med stor interesse og håber på positiv forandring.