(B)lær dig selv bedre at kende

PR

HK lancerede i 2019 kampagnen ‘(B)lær dig selv bedre at kende’. Kampagnen havde til formål at skubbe danskere i aldersgruppen 20-40 år til at turde at tale positivt om egne kompetencer og at bidrage til at bane vejen for et bedre arbejdsliv gennem vejledning og gode råd.

I den forbindelse var Radius ansvarlig for en PR-understøttende indsats, der skulle synliggøre HK’s interesse i kompetenceudvikling og efteruddannelse blandt deres medlemmer, skabe opmærksomhed omkring HK’s vejledningslinje Karrieretelefonen samt positionere HK som ekspert på området.

I PR-indsatsen bidrog Radius med en landsdækkende befolkningsundersøgelse om danskernes viden, adfærd og holdninger til egne kompetencer på arbejdspladsen.

Med udgangspunkt i befolkningsundersøgelsens resultater udarbejdede Radius en række pressemeddelelser og pitches.

Pressematerialet fokuserede blandt andet på, hvordan man stiller sig selv stærkere i forbindelse med et jobskifte, samt at danskerne har et øget behov for ros og anerkendelse fra både ledere og kollegaer på arbejdspladsen.

Radius stod for pitch til alt fra nationale medier til livsstilsmedier og koordinerede dertilhørende interviews. Derudover leverede Radius regionale pressekits til HK’s lokalafdelinger i forbindelse med en regional presseindsats.

Kampagnens PR-indsats resulterede i en flot, bred mediedækning med + 60 medieklip på tværs af nationale medier, radio, livsstilsmedier, regionale og lokale medier.

Derudover steg antallet af samtaler hos karrieretelefonen med hele 19 procent i kampagneperioden, og antallet af uploadede CV’er/ansøgninger til HK steg ligeledes med 25 procent.

For at se denne film skal du tillade Marketing cookies. Du kan også se filmen direkte på YouTube