Compliance er mere kritisk end nogensinde

Motivér medarbejderne. Flyt adfærden. Minimér forretningsrisikoen.

Hammeren falder tungere i dag end tidligere, hvis I som virksomhed ikke formår at følge alle love og regler, skrevne såvel som uskrevne. Omverdenens fokus er skærpet, når det kommer til virksomheders etik, og bødernes størrelse er skruet i vejret – mest markant med persondataforordningens bøderamme på helt op til 4% af den samlede årlige omsætning.

Samtidig oplever flere brancher en regulering, der er ikke bare omfattende, men også tiltagende – fx inden for pharma og tele samt i den finansielle og lignende sektorer.

Det kan sætte compliance-funktionen under ekstra pres. Det er kritisk vigtigt, at jeres virksomhed er compliant, hvis I vil undgå alvorlig skade på omdømme og bundlinje.

Compliance der giver mening for medarbejderne
Denne udvikling stiller nye, forretningskritiske krav til den interne kommunikation til medarbejderne. Det er ikke nok, at de har læst og forstår de interne retningslinjer – I skal også være sikker på, at de følger dem i praksis.

Det handler om at sikre den rigtige adfærd. Og det kan være en udfordring. Især hvis adfærdsændringen skal være vedvarende. For det kræver, at medarbejderne oplever compliance som meningsfuld og relevant for dem. Heldigvis er det en udfordring, der kan løses med den rette kommunikation.

Relevansmodel - sådan kommunikerer man de rigtige perspektiver

Fokus på relevans
I Radius forstår vi at motivere medarbejderne til at flytte deres adfærd og fastholde adfærdsændringen ved at gøre den relevant for den enkelte medarbejder. Det gør vi ved at sætte compliance ind i en større kontekst, hvor der ikke kun er fokus på lovgivning og regler – men på de perspektiver, som hver enkelt medarbejder oplever som væsentlige og meningsfulde.

Vi stiller spørgsmål som: Hvordan skaber compliance værdi for samfundet? For virksomhedens kunder? For kollegerne – eller for medarbejderen som privatperson? Og vi bruger svarene til at skræddersy kommunikationen, så den rammer både hjerne og hjerte og skaber den påkrævede motivation.

”Compliance er mere forretningskritisk i dag end tidligere. I Radius hjælper vi flere og flere kunder med at sikre den rigtige medarbejderadfærd og minimere forretningsrisiko. Det gør vi ved at kombinere dyb indsigt i forretningen med viden om målgruppen til at skabe kommunikation, der er relevant og motiverende.

- Nicolaj Taudorf Andersen, stifter og seniorpartner i Radius

En kampagnetilgang til compliance-kommunikation
Når vi arbejder med compliance og medarbejderadfærd, arbejder vi ud fra en kampagnetilgang til compliance-kommunikation. Det betyder, at vi sørger for, at al kommunikation og træning hænger sammen på tværs af kanaler og platforme – med det formål at flytte adfærden så effektivt som muligt.

I vores arbejde trækker vi på indsigter fra bl.a. adfærdsdesign, forandringskommunikation og retorik. Vi har kondenseret vores fremgangsmåde i modellen nedenfor. Fokus er på først at sikre medarbejdernes kendskab til behovet for forandring og den rigtige adfærd. Dernæst forståelse for, hvad der skal til, og hvorfor det er meningsfuldt og relevant. Og så de nødvendige færdigheder til at omsætte kendskab og forståelse til konkret handling i praksis.

Sådan hjælper vi jer med compliance

Radius
I Radius rådgiver vi om kommunikation, der gør en forskel. For virksomheder og organisationer. For mennesker. Og for samfundet. Vi kender og mestrer kommunikationsdisciplinerne til fingerspidserne. Disse kompetencer danner også kernen i vores arbejde med compliance.
Vi rådgiver og hjælper nogle af Danmarks største virksomheder med compliance og hjælper også gerne jer.

“Radius’ konsulenter er meget professionelle, og de udgør både kommunikationsfagligt, projektledelsesmæssigt og personligt et stærkt team, der i høj grad har bidraget til at få implementeret GDPR i vores organisation”

- Regulatory implementation lead i stor finansiel virksomhed

Læs mere om compliance