Ny undersøgelse: Politikernes troværdighed er steget markant under valgkampen

Nyhed
5. juni 2019
Løftebrud og ugennemsigtige lovændringer. Politikerne har generelt lav troværdighed blandt danskerne, men en ny undersøgelse, som Radius netop har gennemført, viser, at politikernes troværdighed er steget under årets valgkamp. Det skyldes blandt andet, at politikerne er tættere på danskerne i valgkampsperioden og i større grad taler konkret politik, mener Nicolaj Taudorf Andersen, seniorpartner i Radius.

Siden den 7. maj har valgkampen raset og budt på masser af debat om alt fra klima til cigaretpriser. Og noget tyder på, at valgkampen har haft en positiv indvirken på danskernes opfattelse af politikerne. En ny undersøgelse, som Radius har foretaget under valgkampen, viser nemlig, at politikernes troværdighed er steget. Sidste år på samme tid scorede politikerne 2,10 på en skala fra 1-5. I dag lander troværdigheden på 2,30, og det er en statistisk signifikant stigning, forklarer Nicolaj Taudorf Andersen, seniorpartner i Radius:

”Stigningen siger noget om, at den tætte dialog med danskerne, som politikerne prioriterer i valgperioden, giver mening. Ikke mindst fordi politikerne her konkret må forholde sig til, hvad de står for, og hvordan de forklarer det til danskerne.”

Især TV-debatterne synes at gøre indtryk på danskerne. Faktisk er det debatterne på TV, som flest danskere lægger mærke til, når det kommer til de politiske partiers kampagner. Lidt over halvdelen af os har set en eller flere tv-debatter i valgkampen, og lidt flere end hver tredje dansker siger, at debatten i nogen, høj eller meget høj grad har påvirket, hvilket parti de vil stemme på.

”Det er især de unge, som svarer, at de bliver påvirket af Tv-debatterne. Så for politikerne kan TV-duellerne være et rigtig godt redskab til at fange nogle af de mange unge vælgere, som er i tvivl om, hvor krydset skal sættes,” siger Nicolaj Taudorf Andersen.

Knap halvdelen af danskerne svarer, at de er ligeglade med de politiske kampagner, fordi de allerede har besluttet sig for, hvem de vil stemme på.

Drop de ultimative krav og lyt mere til vælgerne

Selvom politikernes troværdighed er steget under valgkampen, så ligger de fortsat helt i bunden sammenlignet med andre faggruppers troværdighed.

”Vi ved, at det at kunne erkende fejl og holde, hvad man lover, har stor betydning for troværdigheden. Den her valgkamp har budt på en masse ultimative krav fra partierne, men det er en risikabel strategi i forhold til troværdigheden. Den risikerer at lide alvorlige knæk, når vi kommer på den anden side af valget, og virkeligheden venter,” siger Nicolaj Taudorf Andersen.

To tredjedele af danskerne svarer i undersøgelsen, at ultimative krav er en dårlig idé, fordi partierne risikerer at love en masse, de ikke kan holde.

Samtidig efterspørger danskerne, at politikerne lytter mere til folkestemningen. Omkring halvdelen af os mener, at politikerne bør lytte til borgerne og tilpasse deres politik derefter. Kun en tredjedel mener, at det er bedst, hvis politikerne står fast på egne holdninger.

Om undersøgelsen

Radius har gennemført en befolkningsundersøgelse af danskernes holdning til politikeres troværdighed under valgkampen. Analysen baserer sig på cirka 1.000 webinterviews af 18-75-årige danskere indsamlet via Userneeds panel i perioden 29 maj – 3 juni 2019. Undersøgelsen er udsendt repræsentativt i forhold til køn, alder, region og uddannelse. Fuld repræsentativitet på de fire baggrundsvariable er sikret ved efterfølgende vægtning.

*Troværdigheden er udregnet på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget lav troværdighed, og 5 er meget høj troværdighed.

Nyhed
5. juni 2019