Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed

Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed

NYHED

“Det er derfor vigtigere end nogensinde for grænsesøgende medier, at de ikke går ud over kanten.”

Fire ud af ti danskere mener, at Se og Hør-sagen har påvirket deres generelle opfattelse af journalister negativt. Samtidig er journalisters troværdighed dykket markant. Det viser en ny undersøgelse, som Radius har foretaget via Epinions Danmarkspanel. Hvis det viser sig, at troværdighedstabet er permanent, vil det være til stor skade for en i forvejen presset mediebranche, siger Nicolaj Taudorf Andersen fra Radius.

Afsløringerne af Se og Hørs arbejdsmetoder har konsekvenser for danskernes tillid til den samlede journaliststand. Det viser en ny troværdighedsmåling, som Radius har foretaget gennem Epinions Danmarkspanel. Siden sidste måling i 2013 er journalisters troværdighed dykket med næsten 10 procent, hvilket er et af de største dyk blandt faggrupper i flere år. Samtidig svarer 38 procent af de adspurgte danskere, at Se og Hør-sagen har påvirket deres generelle opfattelse af journalister i negativ retning.

 

Radius har siden 2008 løbende undersøgt forskellige faggruppers troværdighed. Og sammenlignet med tidligere er det usædvanligt med et så markant dyk i tilliden til en enkelt faggruppe, som det nu er tilfældet med journalister.

 

“Det er bemærkelsesværdigt, at fire ud ti danskere siger, at Se og Hør-sagen har skadet deres opfattelse af journalister generelt. Det tyder på, at sagen ikke kun har svækket tilliden til Se og Hør, men også har haft en betydning for mediebranchen som helhed. Det er derfor vigtigere end nogensinde for grænsesøgende medier, at de ikke går ud over kanten. For det koster på troværdigheden. En naturlig konsekvens af sagen er, at der nu mere end nogensinde skal holdes orden i eget mediehus og ageres konsekvent, hvis nogen træder ved siden af internt,” siger Nicolaj Taudorf Andersen, bestyrelsesformand i Radius. Han fortsætter:

 

“Med til billedet hører naturligvis, at sagen lige nu kører på de høje nagler og har fået stor mediedækning igennem flere uger. Det er derfor for tidligt at sige, om skaden på journalisters troværdighed er af mere permanent karakter, eller om der er tale om et øjebliksbillede. Men det er klart, at hvis der kommer flere afsløringer i sagen, kan det have en langsigtet indflydelse på journalisters troværdighed, og så vil det tage lang tid at genopbygge befolkningens tillid til medierne.”

Primært udtryk for en dårlig kultur hos Se og Hør

Selvom sagen ser ud til at skade danskernes opfattelse af journalister generelt, ser et flertal af de adspurgte først og fremmest sagen som et udtryk for en dårlig kultur blandt Se og Hørs journalister – og ikke blandt danske journalister generelt.

 

“I undersøgelsen svarer 60 procent af danskerne, at de ser det som et kulturproblem blandt Se og Hørs journalister alene. Det tyder på, at de fleste danskere godt kan skelne mellem forskellige mediers ageren. Men det er bemærkelsesværdigt, at hver tredje mener, at sagen er et udtryk for en dårlig kultur blandt danske journalister generelt. Det illustrerer sagens alvor, fordi det risikerer at blive endnu et søm i kisten for et i forvejen presset mediemarked,” slutter Nicolaj Taudorf Andersen.

Download

“Hvis der kommer flere afsløringer i sagen, kan det have en langsigtet indflydelse på journalisters troværdighed.”