Kompetencer

De fleste opgaver starter med en grundlæggende udfordring:
Et problem, der skal løses eller en ambition, som skal indfries. Når vi løser opgaver for vores kunder, tager vi altid udgangspunkt i jeres situation. Kun sådan kan vi lægge en strategi for en løsning, som gør en forskel. Denne tilgang sikrer ikke alene præcision i vores kommunikation – den skaber også resonans på tværs af mennesker og medier. Herunder kan du se de discipliner, vores rådgivning favner.

Public relations

PR handler om gennem presse og sociale medier at fortælle og få opmærksomhed omkring, hvad I som virksomhed, organisation eller myndighed ved, kan, gør og vil – og hvorfor det er relevant for omverdenen. Uanset om det handler om fx lancering af et nyt produkt eller ny service, formidling af viden, en kampagne eller et event. Vores rådgivning på området omfatter blandt andet:

 • Kommunikationsstrategi og planer herunder PRs rolle i en integreret indsats​
 • Udvikling af ideer til gode historier og produktion af pressepitch – og meddelelser​
 • Afklaring af KPI’er og måling
 • Konceptudvikling og afholdelse af events for presse og meningsdannere
 • Aktivering af influencere i presseindsatsen
 • Medietræning og budskabstræning
 • Udarbejdelse af indhold til sociale medier ​
 • Gennemførelse af analyser, som understøtter PR og strategi for integrerede indsatser
 • Mediekontakt og medieovervågning
 • Afrapportering
Vil du høre mere?
Emma Hjorth Jensen
Seniorrådgiver
Mads Bech Larsen
Partner

Analyse

Indsigt i målgrupper, markeder eller interessenter er en afgørende forudsætning for effektiv og meningsfuld kommunikation. Derfor har vi har en in-house analyseafdeling, som er specialiseret i kvalitativ og kvantitativ analyse og omsætning af data til kommunikationsrettede indsigter. Vores analyserådgivning omfatter blandt andet udvikling og gennemførsel af:

 • Befolkningsundersøgelser
 • Segmenteringsanalyser
 • Omdømmeanalyser
 • Interessentanalyser
 • Fokusgruppeundersøgelser
 • Kvalitative interviews
 • Brugerundersøgelser
 • Medarbejderanalyser
 • Kundeanalyser
 • Troværdighedsanalyser
Vil du høre mere?
Tine Kyed
Analysechef

Kampagner

Vi rådgiver om kampagner – fra udvikling af koncept til produktion og eksekvering. Vi sætter en ære i at udvikle koncepter med gennemslagskraft. Det kræver dyb indsigt i både målgrupper, kanaler og adfærdsdesign. Vores rådgivning om kampagner omfatter blandt andet:

 • Udvikling af kreativt koncept​
 • Målgruppeanalyser og segmentering​
 • Grafisk design af materialer på tværs af kanaler​
 • Udvikling og produktion af kampagnefilm​
 • Annoncering og målretning på sociale medier
 • PR i relation til kampagne​
Vil du høre mere?
Pernille Printz
Seniorrådgiver

Public affairs

Vi hjælper med politisk interessevaretagelse og stakeholder management. Arbejdet hviler på principperne om god lobbyisme samt åbenhed og transparens. Vi tror på et samfund, der træffer bedre beslutninger, når interessenterne omkring en sag er i tæt dialog. Vores rådgivning omfatter blandt andet:

 • Interessent- og omdømmeanalyser
 • Udvikling af politiske strategier og platforme​
 • Kortlægning af beslutningsprocesser
 • Kontakt til embedsmænd og politikere
 • Udarbejdelse af notater, rapporter, hvidbøger m.v.
 • Presse- og SoMe-aktiviteter, der støtter indsatsen​
Vil du høre mere?
Henrik Fallesen
Seniorpartner og bestyrelsesformand
Phillip Dimsits Lerer Major
Seniorrådgiver

Branding

Vi er specialiseret i at udvikle og definere tydelige, troværdige og differentierende brands. Og så er vi optaget af at forstå og håndtere forhold – internt i organisationen eller i samfundet – som har betydning for jeres kommunikative spillerum. Vores rådgivning inden for branding og omdømme omfatter blandt andet:

 • Udvikling af brandplatform og afvikling af brandstrategiske workshops​
 • Udvikling af logo, taglines og visuel identitet​
 • Faglig facilitering ifm. navneskift og/eller fastlæggelse af brandstruktur
 • Narrativ og kernefortælling​
 • Aktivering af kernefortælling fx med motion graphics, grafik eller video
 • Interessent- og/eller omdømmeanalyser
Vil du høre mere?
Henrik Fallesen
Seniorpartner og bestyrelsesformand

Digital

Vi arbejder med løsninger til en bred palette af digitale kanaler, så vores kunder kan operere i det digitale landskab. Vi forstår os på kanalerne, algoritmerne og spillereglerne, som gør, at kommunikationen driver engagement og er med til at rykke holdninger og adfærd. Vi laver blandt andet:

 • Digital og social strategi
 • Medie-, annoncerings- og contentplaner
 • Contentudvikling
 • Aktivering af indhold på digitale og sociale medier (organisk og annonceret)
 • Kampagnesites
 • SEO & SEM
 • Community management
 • Social listening
Vil du høre mere?
Michala Bang Jespersen
Digital Lead
Michelle Daring
Digital rådgiver

Krisekommunikation

Krisekommunikation får sjældent kriser til at forsvinde. Det sker først, når roden til krisen er behandlet. God krisekommunikation kan til gengæld forhindre, at krisen kommer ud af kontrol og synliggøre de positive værdier, som krisen håndteres på grundlag af. Vores rådgivning på området omfatter blandt andet:

 • Omgående assistance, når krisen opstår​
 • Strategi- og plan for krisekommunikationen
 • Medie- og budskabstræning​
 • Reaktiv og proaktiv mediehåndtering
 • Interessenthåndtering​
 • Håndtering af kriser på sociale medier
Vil du høre mere?
Henrik Fallesen
Seniorpartner og bestyrelsesformand
Nicolaj Andersen
Stifter og CEO

Grafisk design

Vi elsker måske nok ord, men vi sætter en ære i at give dem form og farve. Faktisk mener vi ikke, at et koncept er meget værd, før det er forløst visuelt. Derfor er vi et hold af kreative kræfter, som rådgiver om den grafiske udfoldelse og eksekvering på sociale medier, i forbindelse med events og outdoorkampagner. Vi laver blandt andet:

 • Visuelle kampagnekoncepter
 • CVI’er, logoer og designguides
 • Grafisk indhold til sociale medier, hjemmeside eller online annoncering – både dynamisk og statisk
 • Motion graphic, animationer og gifs
 • Design og produktion af elementer til websites
 • Udvikling og produktion af rollups, flyers, plakater, bannere, mv. – fx til outdoorannoncering
 • Præsentationer
Vil du høre mere?
Pernille Printz
Seniorrådgiver
Tone Lage Jacobsen
Senior grafisk designer

Eventudvikling

Fysiske og digitale events kan være et vigtigt strategisk værktøj – både hvis ambitionen er at invitere en udvalgt målgruppe til dialog, sætte et aktuelt tema på dagsordenen for en bredere kreds eller præsentere nye produkter. Vi hjælper jer med at udvikle et koncept for jeres event, som sikrer strategisk ophæng og oplevet relevans blandt målgruppen. Vi rådgiver blandt andet om:

 • Udvikling af fysiske, digitale og hybride events
 • Folkemødet 2021​
 • Koncept- og programudvikling ifm. konferencer, årsmøder, mv.​
 • Udvikling og afvikling af PR-events
 • Design af materialer, program, film, mv.
 • Kommunikationen på egne kanaler op til, under og efter
 • PR i forbindelse med events​
 • Evaluering af events

Vil du høre mere?
Tine Kyed
Analysechef
Anne Vium
Director of Business Development

Corporate kommunikation

Virksomheder har altid opereret i spændingsfeltet mellem samfund og marked, men koordinaterne ændrer sig hele tiden. Vi rådgiver om de forhold, som er væsentlige for at sikre troværdig corporate kommunikation, der langsigtet understøtter omdømme og tillid til din virksomhed. Vores rådgivning omfatter blandt andet:

 • Udvikling af kommunikationsstrategi og -plan
 • Formulering og kommunikation af Purpose​
 • Kommunikation om årsberetninger og -regnskab
 • CEO- og ledelsespositionering
 • Pressehåndtering
 • Krisekommunikation
 • Bæredygtighedskommunikation​
 • Thought leadership, herunder indhold til sociale medier og debatindlæg
 • Employer branding
 • Taleskrivning
Vil du høre mere?
Henrik Fallesen
Seniorpartner og bestyrelsesformand
Nicolaj Egerod
Chefrådgiver

Intern kommunikation

Medarbejdere og andre interne stakeholdere er afgørende målgrupper for enhver organisation. Vi er optagede af at skabe relevant, vedkommende og troværdig kommunikation, der kan aktiveres på tværs af det fysiske og digitale rum. Vi rådgiver blandt andet om:

 • Forandringskommunikation​
 • Compliancekommunikation, fx i forbindelse med GDPR
 • Interne adfærdskampagner
 • Ledelseskommunikation
 • Budskabstræning​
 • Interne lanceringer
 • Interne events​
 • Contentudvikling til egne kanaler, fx møder, town halls, intranet, magasiner, Facebook mv.
 • Inspirationsoplæg og workshops, fx for kommunikationsmedarbejdere
Vil du høre mere?
Kasper Ibsen Beck
Partner