Vores privatlivspolitik

Senest revideret den 

30/05/2024

Radius tager beskyttelsen af personoplysninger alvorligt og behandler alene personoplysninger til legitime, forretningsmæssige formål.

Vi har vedtaget denne privatlivspolitik, som har til formål at beskrive, hvordan Radius indsamler og behandler dine personoplysninger, når du er i kontakt med os som besøgende på vores hjemmeside eller andre digitale platforme, som kunde og som samarbejdspartner, og hvis vi på anden måde indgår i et professionelt samarbejde.

Herudover beskriver privatlivspolitikken, hvilke rettigheder du har i relation til vores behandling af dine personoplysninger.

Dataansvarlig
Radius er dataansvarlig, og vi sørger for, at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

Radius CPH A/S

Bredgade 19A, 1. sal
1260 København K
Att.: Kasper Ibsen Beck

info@radiuscph.dk
3332 1616

CVR: 27378218

Indsamling af personoplysninger og kategorier af personoplysninger, vi behandler

Radius indsamler personoplysninger om dig, når du interagerer med os, fx via e-mail i forbindelse med vores fremtidige eller eksisterende kundeforhold.

I denne relation behandler Radius almindelige personoplysninger om dig, som du har afgivet til os, bl.a. dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, adresse, stillingsbetegnelse samt oplysninger forbundet med køb og levering af og betaling for vores services til den virksomhed, som du er ansat i.

Radius indsamler også dine personoplysninger via cookies, når du besøger vores hjemmeside eller andre af vores digitale kanaler. En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer eller tilsvarende for at kunne genkende den og er på ingen måde skadelig.

Indsamlingen af dine personoplysninger via cookies sker ved almindelig tilgang af indhold på vores hjemmeside, fx hvis du skriver kommentarer på vores blogindlæg, ved øvrig brug af services på hjemmesiden eller ved at klikke rundt på de forskellige sider.

Har du afgivet samtykke til anvendelse af cookies, indsamles i denne forbindelse oplysninger om din onlineadfærd, herunder din IP-adresse, internetbrowser, et unikt ID, tekniske oplysninger om din computer, oplysning om din anvendelse af enten tablet eller mobiltelefon, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på. For yderligere information om cookies henvises til vores cookiepolitik, som findes her.

Radius behandler ikke følsomme personoplysninger om dig. 

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger
Radius’ indsamling, opbevaring og øvrig behandling af personoplysninger er begrænset til situationer, hvor behandlingen er nødvendig for at opfylde specifikke formål.

I relation til kundeforhold er behandlingen af personoplysninger nødvendig med hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i (i det omfang du er part i en kontrakt med Radius), så som en aftale om levering af en service, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, jf. databeskyttelsesforordningen § 6, stk. 1.

Behandlingen af personoplysninger er også nødvendig for, at Radius kan forfølge en legitim interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6. stk. 1, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Radius’ legitime interesse består af forretningsmæssige hensyn, herunder indgåelse af samarbejdsrelationer og kontraktforhold med henblik på køb, levering af og betaling for services, fastholdelse af kundeforhold og løbende kommunikation, besvarelse af kommentarer til blogindlæg samt dokumentationshensyn fx i tilfælde af tvister.

Behandlingen af personoplysninger er endvidere nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, herunder i relation til gældende regnskabsreglers dokumentationskrav.

Endelig benytter vi cookies med henblik på at optimere kommunikationen med vores kunder, samarbejdspartnere og hjemmesidebesøgende. Cookies anvendes til at optimere brugeroplevelsen, målrette og frekvensstyre annoncering samt foretage online trafikmåling og udføre hjemmesidestatistik.

Vores hjemmel til sådan behandling er vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Personoplysninger, som indsamles i forbindelse med anvendelsen af cookies til markedsføring, er baseret på dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Der henvises i øvrigt til vores cookiepolitik, som findes her.

Deltagelse i interviews/undersøgelser som specialist

Når du qua din viden som specialist deltager i et interview/undersøgelse, medfører dette, at vi vil behandle dine personoplysninger, herunder dit navn, kontaktoplysninger (dvs. telefonnummer og e-mail), dine professionelle oplysninger (dvs. stilling, det selskab du repræsenterer, mv.) samt de indirekte oplysninger, du giver os via dine besvarelser, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

Bemærk i den forbindelse, at vores klient modtager en oversigt over personer, som interviewes, men at alle besvarelser vil blive anonymiseret, hvorfor klienten ikke modtager data, som vil kunne koble dig til dit input (dvs. dine svar, din indsigt, analyser, mv.).

Kontaktlister

Som led i udøvelsen af vores aktivitet som kommunikationsbureau, og i forlængelse af beskrivelserne ovenfor, udarbejder og opbevarer vi en række kontaktlister over professionelle parter, hvorfor vi kan anføre dig som kontaktperson i kraft af dit virke/position hos et medie (fx tv-station, avis, magasin, lokalaviser mv.).

Dette sker med angivelsen af dit navn, stilling, telefonnummer og e-mail samt oplysninger om dig og/eller dit medies arbejdsområde fx fødevarer, folkesundhed, finans, mv. Formålet med kontaktlisterne er at kunne dig opmærksom på en historie, nyhed, mv. med særlig interesse for dig og dit medie, hvorfor vi indledningsvist vil kontakte dig telefonisk baseret på vores legitime interesse, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

Hvis du ønsker det, kan vi med dit samtykke følge op med en e-mail, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra a. Vi kan have indsamlet dine kontaktoplysninger enten direkte fra dig selv, men kan ligeledes have fundet dine kontaktoplysninger via offentligt tilgængelige kilder, og opbevarer derfor dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f. 

Vi sletter vores kontaktlister løbende, når de ikke længere er relevante og senest 3 år efter afslutningen af det konkrete projekt.

Arrangementer og events

Når du tilmelder dig et arrangement/event, vil vi behandle dine personoplysninger, herunder dit navn, kontaktoplysninger (dvs. telefonnummer og e-mail) og dine professionelle oplysninger (dvs. stilling, det selskab du repræsenterer, mv.) for at muliggøre din deltagelse.

Vores retsgrundlag til denne behandling er databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1. Derudover kan vi tage billeder eller optage videomateriale i relation til eventet og offentliggøre dette på vores hjemmeside og/eller sociale medier. Formålet er som udgangspunkt ikke at skildre dig som fysisk person, hvorfor vores retsgrundlag til behandlingen er vores legitime interesse i medfør af databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Vi vil dog altid vurdere indholdet og formålet af det konkrete billede eller video og vil indhente dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, når dette er nødvendigt, fx hvis formålet er at portrættere dig.

Sociale medier

Radius og udbyderne af de sociale medier er fælles dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med dit besøg på Radius’ profil eller side på det enkelte sociale medie. Radius overholder Datatilsynets retningslinjer om fælles dataansvar og forsøger, ved brug af tilgængelige værktøjer og midler, bedst muligt at sikre, at du modtager information om behandlingen af dine personoplysninger, når du besøger Radius’ profiler eller sider på sociale medier.

Radius har profiler på følgende sociale medier:

 • Facebook (Facebook Ireland Ltd.)
  • Facebooks privatlivspolitik er tilgængelig her
  • Du kan tilpasse dine privatlivsindstillinger på Facebook her
 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company)
  • LinkedIns privatlivspolitik er tilgængelig her
  • Du kan tilpasse dine privatlivsindstillinger på LinkedIn her
 • Instagram (Instagram, Inc.)
  • Instagrams privatlivspolitik er tilgængelig her
  • Du kan tilpasse dine privatlivsindstillinger på Instagram her

 

Når du besøger eller interagerer med vores profiler på sociale medier, kan Radius og udbyderen af det pågældende sociale medie indsamle, behandle og opbevare følgende typer af personoplysninger om dig:

 • Oplysninger, der er tilgængelige på din profil, herunder dit navn, køn, civilstatus, arbejdsplads, interesser og din by
 • Om du ”synes godt om” eller har anvendt andre reaktioner på vores profil
 • Kommentarer du efterlader på vores opslag
 • At du har besøgt vores profil

 

Formålene med disse behandlinger er til brug med henblik på forbedring af vores produkter og services, herunder vores profiler og sider på sociale medier, statistik og analyse, for at kunne kommunikere med dig, hvis du kommenterer på et opslag, laver en anmeldelse eller sender os en besked samt generel markedsføring af Radius.

Udbyderne af de sociale medier behandler blandt andet dine personoplysninger til formålene om forbedring af deres annoncesystem, for at give Radius (som kunde) statistikker, som udbyderne af de sociale medier blandt andet udarbejder på grundlag af dit besøg på vores profiler og sider, samt annoncering og tilpasning af aktiviteterne på siden.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på vores legitime interesse i at kunne kommunikere med og markedsføre os overfor dig på vores profiler på sociale medier samt vores legitime interesse i at forbedre vores produkter og services (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f).

Udbyderne af de sociale medier baserer behandlingen af dine personoplysninger på deres legitime interesser, herunder deres interesse i at forbedre deres annoncesystem og levere statistikker til Radius, som udbyderen af det sociale medie fx udarbejder på baggrund af dit besøg på Radius’ profil eller side på det sociale medie.

Derudover har udbyderne af de sociale medier en legitim interesse i at levere en innovativ, individuelt tilpasset, sikker og rentabel tjeneste (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Udbyderne af de sociale medier behandler ligeledes visse af dine personoplysninger i overensstemmelse med dit samtykke, som du kan trække tilbage på et hvilket som helst tidspunkt via dine privatlivsindstillinger på det sociale medie (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a).

Modtagere af personoplysninger

For at opfylde ovenstående formål kan vi give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Radius leverer relevante ydelser. Det kan fx være IT-leverandører, e-mailudbydere og andre leverandører af IT-løsninger. Sådanne serviceleverandører vil kun behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner i henhold til indgåede databehandleraftaler.

I forbindelse med vores forretning kan vi videregive dine personoplysninger til andre såsom kunder eller samarbejdspartnere, fx hvis vi indgår i et samarbejde med andre virksomheder og herved kommunikerer og udveksler oplysninger. Oplysninger forbundet med gennemførelse af transaktioner videregives til vores bankforbindelse, ligesom personoplysninger efter omstændighederne kan deles med vores advokater, revisorer og andre rådgivere

Personoplysninger om din brug af hjemmesiden, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment mv., i det omfang disse oplysninger er kendt, kan blive udvekslet med tredjepartssystemer, som kun Radius har adgang til. Det drejer sig om følgende tredjeparter:

 • Facebook (Meta Pixel)
 • LinkedIn (LinkedIn Insights)

 

Du kan læse om tredjeparternes privatlivspolitik her:

Facebook

LinkedIn

Google

 

Bemærk, at egne indtastede personoplysninger, fx dine kommentarer til vores blogindlæg, ikke videregives til tredjepart.

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

I visse tilfælde kan dine personoplysninger overføres til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS. Dette kan fx ske i forbindelse med et samarbejde med en virksomhed placeret i et tredjeland. Radius sikrer, at overførsel af personoplysninger til tredjelande sker i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Hvis overførslen baseres på en overførselsmekanisme efter databeskyttelsesforordningens artikel 46, træffer Radius nødvendige forudgående foranstaltninger til sikring af, at de personoplysninger, som overføres til et tredjeland, beskyttes på et niveau, der er i det væsentlige tilsvarende beskyttelsesniveauet i EU.

Beskyttelsen opnås ved etablering af et passende overførselsgrundlag såsom EU-kommissionens standardkontrakter og, i et omfang det måtte vise sig nødvendigt, implementering af tilstrækkeligt effektive supplerende sikkerhedsforanstaltninger. Kopi af det relevante overførselsgrundlag fås ved at kontakte Radius via de anførte kontaktoplysninger ovenfor.

Periode for opbevaring af personoplysninger

Radius opbevarer alene dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i relation til de formål, hvortil oplysningerne behandles.

Personoplysninger forbundet med kunde-, kontrakt- og samarbejdsforhold opbevares mellem Radius og den virksomhed, hvori du er ansat, indtil samarbejdet er ophørt, og der ikke længere kan etableres et retskrav. I tilfælde af en potentiel eller aktuel tvist med den virksomhed, hvor du er ansat, vil dine personoplysninger opbevares, så længe det vurderes nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet, hvorefter oplysningerne slettes.

Personoplysninger forbundet med regnskabsmateriale vil opbevares i overensstemmelse med regnskabsreglernes dokumentationskrav, herunder bogføringslovens krav om opbevaring af transaktionsoplysninger i 5 år, startende fra udgangen af det relevante regnskabsår.

Personoplysninger forbundet med brugen af vores hjemmeside, som indsamles via cookies, opbevares i forskellige perioder afhængig af formålet. De specifikke opbevaringsperioder fremgår af vores cookiepolitik, som findes her.

Dine rettigheder

Uanset om du er kunde, samarbejdspartner, besøgende på hjemmesiden eller anden interessent, så giver databeskyttelseslovgivningen dig en række rettigheder, fordi Radius behandler dine personoplysninger.

Du har således ret til at anmode om indsigt i de oplysninger, vi har registreret om dig. Herudover har du ret til at anmode om berigtigelse, sletning og begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, ligesom du har ret til at gøre indsigelse imod behandlingen, anmode om dataportabilitet samt ikke at være genstand for automatiske afgørelser.

Er behandlingen af dine personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandlingen herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Bemærk, at udøvelsen kan være begrænset som følge af visse omstændigheder, herunder fx. hvis din interesse i af modtage oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til private eller offentlige interesser.

Du kan læse mere om de enkelte rettigheder i Datatilsynets vejledning her.

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kontakt os da via ovenstående kontaktoplysninger,  

Sikkerhed

Radius har implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på at yde tilstrækkelig beskyttelse af dine personoplysninger og sikre, at Radius til enhver tid lever op til gældende databeskyttelseslovgivning og retningslinjer fra tilsynsmyndighederne. Dette indebærer bl.a., at:

 • Radius tilser, at kun uddannede medarbejdere med særlig tilladelse, og for hvem oplysningerne er nødvendige for at løse opgaverne, kan tilgå personoplysninger.
 • Personoplysninger, der behandles i fysisk form, typisk printet, er sikret med adgangsbegrænsning i aflåste skabe, ligesom en ”clean desk-policy” er introduceret.
 • Personoplysninger, der behandles i elektronisk form, er sikret gennem tidssvarende IT-mæssige sikkerhedsforanstaltninger, herunder – men ikke begrænset til – adgangsbegrænsninger til systemer og drev, aftalte backuprutiner, personlige login til drev og pc samt implementerede sletteprocedurer i henhold til de til enhver tid gældende lovkrav.
 • Alle medarbejdere uddannes i nærværende politik, og Radius’ ansvarlige ledelse gennemfører jævnlige ledelsestilsyn med, at vores medarbejdere og leverandører efterlever politikken.

Brug af databehandlere

Radius benytter databehandlere til fakturahåndtering, IT-drift og udvikling, datahåndtering i forbindelse med analyser samt enkelte freelanceeksperter.

Ved Radius’ benyttelse af databehandlere til behandling af personoplysninger, indgås databehandleraftaler, jf. de til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige krav til anvendelsen af databehandlere, herunder men ikke begrænset til kravene efter databeskyttelsesforordningens artikel 28 om afgivelse af instruks om behandlingen af personoplysninger, sikring af bistand til håndtering af de registreredes rettigheder, håndtering af sikkerhedsbrud, etablering af passende teknisk og organisatorisk sikkerhedsniveau samt førelse af kontrol med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af og i overensstemmelse med den indgåede databehandleraftale med Radius.

Spørgsmål og klage

Har du spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger.

Er du utilfreds over den måde, vi behandler dine personoplysninger på, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

Ejer- og kontaktinformation

Denne side ejes af:

Radius CPH A/S
Bredgade 19A, 1. sal
1260 København K

Tilføj din overskrift her

Tester