Privatlivspolitik

Radius behandler personoplysninger til legitime, forretningsmæssige formål og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling af de personoplysninger, som vi modtager om kunder, ansøgere, samarbejdspartnere og andre, vi har et professionelt samarbejde med.

I overensstemmelse med lovgivningen behandler vi kun personoplysninger til bestemte formål og ud fra legitime, forretningsmæssige interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, ligesom vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Dataansvarlig

Radius er dataansvarlig, og vi sørger for, at behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:

Radius CPH A/S
Bredgade 19A, 1. sal
1260 København K
Att: Susanne Kruse
info@radiuscph.dk
CVR: 27378218

Når du benytter Radius’ hjemmeside

Når du benytter vores website og andre digitale fora, indsamler og behandler vi en række persondata. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold på vores website, hvis du skriver kommentarer på vores blogindlæg eller øvrig brug af services på websitet.

Når du bruger vores website, så placerer vi cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Cookies indeholder ikke skadelig kode som fx virus.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger gennem cookies: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider, du klikker på.

Formålet med cookies på vores website

Vi benytter cookies med henblik på at optimere kommunikationen med vores kunder og samarbejdspartnere. Vi bruger således data til:

 • Trafikmåling og statistik.
 • Målretning og frekvensstyring af annoncering.
Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v.  i det omfang disse oplysninger er kendt, bliver videredelt med tredjepartssystemer, som kun Radius har adgang til. Det drejer sig om følgende tredjeparter:

 • Google Analytics
 • Facebook (Facebook Pixel)
 • LinkedIn (LinkedIn Insights)

Du kan læse om tredjeparternes privatlivspolitik her:

https://www.facebook.com/about/privacy/plain_text_dp?CMS_BRANCH_ID=1534594943262990

https://www.linkedin.com/legal/sas-terms#additional-terms-for-optional-conversion-tracking

https://policies.google.com/privacy/partners

Egne indtastede persondata videregives ikke til tredjepart.

Periode for opbevaring af data

Når vi modtager personoplysninger som følge af din brug af vores website, så opbevares de i:

 • Google Analytics – 26 mdr.
 • Facebook (Facebook Pixel) – 180 dage
 • LinkedIn (LinkedIn Insights) – 6 mdr.
Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Afvisning af cookies: Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Når du søger job hos Radius

Information om Radius’ behandling af personoplysninger i forbindelse med rekruttering sendes direkte til ansøgere.

Når du er kunde hos Radius

Personoplysninger, der kan tilgås af Radius’ medarbejdere i forbindelse med kundeforholdet, er altid omfattet af en databehandleraftale, der beskriver de forpligtelser, der følger med behandlingen af kundens data.

Dine rettigheder

Uanset om du er kunde, bruger af hjemmesiden, ansøger eller anden interessent, og Radius behandler personoplysninger om dig, så giver Persondataloven dig en række rettigheder:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig. Hvis du meddeler os, at oplysninger er forkerte, så retter vi dem.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, så kontakt os på: info@radiuscph.dk

Ønsker du specifikt at slette eller blokere for cookies, kan du læse mere om, hvordan du gør det her.

Når du søger job hos Radius medfølger særlig instruks om, hvordan du kan rette og slette de fremsendte oplysninger.

Sikkerhed

Radius har implementeret organisatoriske og tekniske rutiner, som sikrer, at Radius til enhver tid lever op til gældende lov og udstukne retningslinjer fra tilsynsmyndighederne.

Radius tilser, at det kun er uddannede medarbejdere med særlig tilladelse og for hvem oplysningerne er nødvendige for at løse opgaverne, der kan tilgå personoplysninger.

Personoplysninger, der behandles i fysisk form, typisk printet, er sikret med adgangsbegrænsning i aflåste skabe, ligesom en ”clean desk policy” er introduceret.

Personoplysninger, der behandles i elektronisk form, er sikret gennem tidssvarende IT-mæssige sikkerhedsforanstaltninger, herunder – men ikke begrænset til – adgangsbegrænsninger til systemer og drev, aftalte backup rutiner, personlige login til drev og pc samt implementerede sletteprocedurer i henhold til de til enhver tid gældende lovkrav.

Alle medarbejdere uddannes i nærværende politik, og Radius’ ansvarlige ledelse gennemfører jævnlige ledelsestilsyn med, at vores medarbejdere og leverandører efterlever politikken.

Radius benytter databehandlere

I den udstrækning, at Radius benytter underleverandører til behandling af personoplysninger, indgås databehandleraftaler jf. de til enhver tid gældende krav.

Radius benytter databehandlere til løn- og rekrutteringsadministration, fakturahåndtering, IT drift og udvikling, datahåndtering i forbindelse med analyser samt enkelte freelance eksperter.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted.

Klageinstans

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk

Ejer- og kontaktinformation

Denne side ejes af:

Radius CPH A/S
Bredgade 19A, 1. sal
1260 København K