Tre lokale oplysningskampagner om undersøgelser af undergrunden

Digital
Filmproduktion
Grafisk design
Kampagne
Strategi

Dybt i undergrunden findes varmt vand, der kan pumpes op til jordoverfladen og bruges til at varme vandet i fjernvarmenettet. Energikilden hedder geotermi og er vedvarende som sol og vind – til gengæld er den til stede nat og dag året rundt uanset vejret.

Geotermivirksomheden Innargi, der finansierer, udvikler, bygger og driver store geotermiske varmeanlæg for fjernvarmeselskaber skulle i sommeren 2023 undersøge, hvor det er bedst at bore efter det geotermiske vand i henholdsvis Aarhus, Holbæk og hovedstadsområdet.

Opgaven

Undersøgelsen af undergrunden foregik ved hjælp af seismik. I praksis betyder det, at fire speciallastbiler kører ud om natten og sender vibrationer ned i undergrunden langs en nøje planlagt rute. Vibrationerne bliver registreret af såkaldte geofoner, som står langs vejkanten.

Innargi ønskede at informere borgerne på og omkring ruterne om undersøgelserne på forhånd, så de var forberedte, når speciallastbilerne kom forbi deres hjem midt om natten eller de stødte på en geofon i vejkanten. Samtidig ønskede Innargi at benytte lejligheden til at fortælle borgerne om det potentiale, der ligger i geotermisk fjernvarme.

Radius blev derfor bedt om at udvikle og drive en kampagne, der sikrede, at borgerne blev opmærksomme på undersøgelsen i god tid, inden speciallastbilerne kom forbi, og tydeliggjorde potentialet ved at få geotermi til lige præcis deres byer.

Vores rolle

Radius udviklede strategien og planen for kampagnen i hvert område i tæt samarbejde med Innargi og under deres ledelse. Vi var samtidig ansvarlige for at producere og distribuere alle kampagnematerialerne.

Givet rammerne for kampagnen og målgruppen, besluttede vi, at digital annoncering via Meta, LinkedIn og Google Ads, lokale presseindsatser samt annoncer i lokalaviser skulle være vores primære kanaler.

Cirka en måned før lastbilerne ramte ruten i hvert område, begynde vi at kommunikere til borgerne på den pågældende rute. Det gjorde vi ved at indrykke annoncer i lokale aviser og gennem målrettet annoncering på Facebook, Instagram og LinkedIn.

Derudover kontaktede vi de lokale aviser, tv- og radiostationer i hvert område og gav dem mulighed for at dække undersøgelserne både inden og imens, de foregik. Vi stod også for at overvåge og besvare henvendelser fra borgere på de digitale annoncer. 

Et centralt element var kampagnesitet, som Radius stod for at designe og skrive copy til samt en video om undersøgelserne, som vi stod for at producere. Derudover designede vi foliering med tydelig henvisning til kampagnesitet til den varevogn, der kørte ude på ruten sammen med lastbilerne. Vi designede og skrev også copy til flyers, som blev delt ud på ruten og sat på geofonerne.

Resultat

Radius rullede kampagnen ud helt efter planen i hvert område og sikrede positiv dækning i lokale aviser, tv- og radiostationer om selve undersøgelsen, såvel som det store potentiale ved geotermi.

Den digitale annoncering førte også til de ønskede resultater. Vi havde tre faser i hver by. 7-14 dage inden undersøgelsen prioriterede vi at nå så bredt ud i målgruppen som muligt. I hver by ramte vi flere borgere end forventet.

Da undersøgelsen var i gang, rullede vi annoncer ud, som var versioneret og målrettet til hvert område. Her var formålet at sikre trafik til kampagnesitet og vi overgik alle aftalte KPI’er.

Efter undersøgelsen rundede vi af med et sæt annoncer, der også performede efter hensigten. Undervejs fik vi overvejende positiv respons fra borgerne på vores content. I fællesskab med Innargi varetog vi community management, hvilket bidrog til at håndtere borgernes spørgsmål og bekymringer om undersøgelserne.  

Læs mere om Innargi og deres spændende projekter på virksomhedens website.

Foto: Jesper Giørtz-Behrens