Hvidbog om digitalisering i sundhedsvæsenet

Public Affairs
Thought Leadership

Situation

Det danske sundhedsvæsen er udfordret. Både antallet af patienter med kroniske sygdomme og livsstilssygdomme er stigende og personalet oplever, at der bliver mindre tid til den enkelte patient. Der er brug for, at sundhedspersonalet kan fokusere på kontakten med patienterne frem for administrative opgaver, og digitalisering er nøglen til nogle af de ressourceudfordringer, sundhedsvæsenet står overfor. 

En af de aktører, der arbejder for at accelerere digitalisering af sundhedssektoren, er Microsoft. De udvikler platforme og skaber løsninger, der skal forbedre oplevelsen for de mange tusind borgere, der er i kontakt med sundhedsvæsenet dagligt.

Opgave og formål

Radius har haft fornøjelsen af at samarbejde med Microsoft om udviklingen af en hvidbog, der præsenterer innovative redskaber udviklet af Microsoft selv, i samarbejde med eller selvstændigt hos partnere, der specialiserer sig i løsninger på Microsofts platforme.

Hvidbogen udforsker en række nøgleområder, hvor Microsoft har indført nyskabende teknologiske løsninger. Og gennem konkrete eksempler demonstrerer hvidbogen, hvordan digitalisering spiller en central rolle i opbygningen af et mere robust og patientcentreret sundhedsvæsen.

Hvidbogen indeholder, foruden eksempler på nye teknologiske løsninger og casebeskrivelser, syv udfordringer og svar for sektoren. Med hvidbogen bidrager Microsoft med viden og konkret erfaring fra nogle af de fremmeste eksperter inden for innovation og digitalisering inden for sundhed globalt.
Formålet med hvidbogen er blandt andet at styrke Microsofts position som førende eksperter inden for digitalisering i sundhedssektoren samt være med til at udvide den offentlige debat om digitalisering i sundhed.

Desuden er hvidbogen et godt udgangspunkt for fremtidig ekstern kommunikation på området.

Vores rolle

Radius har ledet udviklingen af hvidbogen, herunder udarbejdet dispositionen, indholdet og layoutet i tæt samarbejde med Microsoft. Radius har således stået for udvikling af alt fra kernebudskaber til den færdige tekst og opsætning. Radius har blandt andet indsamlet indsigter og budskaber fra hvidbogens bidragsydere og sikret, at informationen blev struktureret på en meningsfuld måde i det endelige produkt. Radius har desuden stået for hvidbogens visuelle udtryk.

Radius har bistået Microsoft ifm. lanceringen af hvidbogen. Dette blandt andet i form af filmproduktion, content til sociale medier, grafiske materialer til afholdelse af event, PR, blogindlæg og artikel til hjemmeside.

Se og læs den fulde hvidbog her

Radius-teamet var meget effektivt, struktureret og engageret. Radius gav værdifuld, kompetent sparring undervejs og leverede en gennemarbejdet hvidbog, som både indholdsmæssigt og visuelt er i top.”

Morten Skøtt, Head of Communication, Microsoft