Udbredelse af kendskabet til TrygFonden Besøgshunde

Analyse
PR

Siden 2010 har TrygFondens besøgshunde spredt glæde blandt beboere på plejehjem og -boliger i hele landet. Korpset tæller nu mere end 700 frivillige hundeejere.

TrygFonden ønsker løbende at rekruttere hundeejere og plejehjem til ordningen, så endnu flere kan få glæde af hundebesøgene. Samtidig ønsker de at udbrede kendskabet til TrygFonden Besøgshunde som en kompetent og unik ordning, hvis besøgshunde, frivillige og besøgssteder godkendes til arbejdet og løbende supporteres af et professionelt sekretariat. Derudover arbejder TrygFonden for at udbrede kendskabet til besøgshundearbejdet bredt.

Vores rolle

Siden 2020 har Radius både hjulpet med at udbrede kendskabet til besøgshundeordningen og med arbejdet for at fastholde engagementet blandt eksisterende hundeteams og rekruttere endnu flere frivillige og plejecentre. Det har vi primært gjort gennem et PR-spor og et analyse-spor.

Analysespor

I Radius har vi gennemført en befolkningsanalyse for at måle på danskernes kendskab til ordningen. Vi har gennemført kvalitative interviews med plejehjem, der af forskellige grunde ikke havde hunde tilknyttet, for at få deres konstruktive input til ordningen, og vi har lavet undersøgelser blandt eksisterende besøgshundeejere og plejecentre.

Sidstnævnte har både sikret indsigter til brug i PR-sporet og indsigter om oplevelser og erfaringer med besøgshundeordningen, så TrygFonden Besøgshunde fortsat kan udvikles og forbedres.

PR-sporet

Gennem PR har vi delt de gode fortællinger om ordningen. Vi har haft fokus på især de professionelle optagelsesprøver, de frivilliges indsats og på besøgenes effekt på både de ældre og plejepersonalet. I PR-indsatserne har vi i høj grad gjort brug af indsigterne fra undersøgelserne blandt besøgshundeejerne og plejecentrene.

Løbende opgaver

Udover PR-sporet og de årlige undersøgelser, har vi blandt andet givet input til et bedre brugerflow på TrygFonden Besøgshunde hjemmesiden og givet input til TrygFondens kommunikation om besøgshundearbejdet på LinkedIn og Facebook samt nyhedsbrev med fokus på at fastholde og rekruttere både plejecentre og besøgshundeteams.

Resultat

Radius har gennem PR-sporet sikret TrygFonden Besøgshunde positiv dækning i både lokale, regionale og nationale aviser, tv- og radiostationer samt fagmedier. Indsigterne fra undersøgelserne er blevet brugt flittigt af medierne og har været med til at cementere hundebesøgenes positive effekt på både landets ældre, de frivillige og personalet på plejecentrene.

PR-indsatserne i forbindelse med de tolv årlige optagelsesprøver fordelt i hele landet har desuden været med til at tydeliggøre ordningens professionalitet ved at have fokus på, at både hunde og ejere skal opfylde en række krav, før de optages i ordningen. Læs mere om arbejdet i TrygFonden Besøgshunde her.

”Det er en fornøjelse at arbejde sammen med Radius’ dedikerede team, der altid engagerer sig i opgaverne, giver rigtig god sparring, svarer hurtigt og beredvilligt og leverer godt pressearbejde.”

Galina Plesner, projektchef, TrygFonden